Động cơ 15W 80mm Worm gear Dia output shaft 10mm

Giá: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

Động cơ phanh và thay đổi tốc độ

- Hay còn gọi là động cơ có phanh, dạng phanh thường đóng, khi ngắt điện phanh có tác dụng tức thì

- Thích hợp cho các hoạt động nơi tải được duy trì (giữ tải)

- Tối ưu cho hệ thống phanh khẩn cấp và các ứng dụng tải trọng thẳng đứng, hoặc tải trọng có độ nghiêng, chống trôi trở lại

- Dừng lại trong 0,2 giây khi tắt

- Overrun: 2-3 times

- Có thể quay ngược lại (Quay 2 chiều thuận và nghịch)

- Công suất: 15W 80mm; Single Phase 110V 60Hz; Single Phase 220V 60Hz; Single Phase 230V 50Hz

- Tỷ số truyền hộp giảm tốc: i = 10 - 600 với hộp giảm tốc trục ra 10mm

- Hộp giảm tốc dạng trục vuông góc (Trục vít bánh vít), truc ra dạng trục đặc, ra bên tay trái, bên tay phải hoặc cả 2 bên

Model: 8SBDGA-15W + 8WD10BL; 8SBDGA-15W + 8WD12BL; 8SBDGA-15W + 8WD15BL; 8SBDGA-15W + 8WD18BL; 8SBDGA-15W + 8WD25BL; 8SBDGA-15W + 8WD30BL; 8SBDGA-15W + 8WD36BL; 8SBDGA-15W + 8WD50BL; 8SBDGA-15W + 8WD60BL; 
8SBDGA-15W + 8WD10BR; 8SBDGA-15W + 8WD12BR; 8SBDGA-15W + 8WD15BR; 8SBDGA-15W + 8WD18BR; 8SBDGA-15W + 8WD25BR; 8SBDGA-15W + 8WD30BR; 8SBDGA-15W + 8WD36BR; 8SBDGA-15W + 8WD50BR; 8SBDGA-15W + 8WD60BR; 
8SBDGA-15W + 8WD10BRL; 8SBDGA-15W + 8WD12BRL; 8SBDGA-15W + 8WD15BRL; 8SBDGA-15W + 8WD18BRL; 8SBDGA-15W + 8WD25BRL; 8SBDGA-15W + 8WD30BRL; 8SBDGA-15W + 8WD36BRL; 8SBDGA-15W + 8WD50BRL; 8SBDGA-15W + 8WD60BRL; 
8SBDGD-15W + 8WD10BL; 8SBDGD-15W + 8WD12BL; 8SBDGD-15W + 8WD15BL; 8SBDGD-15W + 8WD18BL; 8SBDGD-15W + 8WD25BL; 8SBDGD-15W + 8WD30BL; 8SBDGD-15W + 8WD36BL; 8SBDGD-15W + 8WD50BL; 8SBDGD-15W + 8WD60BL; 
8SBDGD-15W + 8WD10BR; 8SBDGD-15W + 8WD12BR; 8SBDGD-15W + 8WD15BR; 8SBDGD-15W + 8WD18BR; 8SBDGD-15W + 8WD20BR; 8SBDGD-15W + 8WD30BR; 8SBDGD-15W + 8WD36BR; 8SBDGD-15W + 8WD50BR; 8SBDGD-15W + 8WD60BR; 
8SBDGD-15W + 8WD10BRL; 8SBDGD-15W + 8WD12BRL; 8SBDGD-15W + 8WD15BRL; 8SBDGD-15W + 8WD18BRL; 8SBDGD-15W + 8WD25BRL; 8SBDGD-15W + 8WD30BRL; 8SBDGD-15W + 8WD36BRL; 8SBDGD-15W + 8WD50BRL; 8SBDGD-15W + 8WD60BRL;
8SBDGE-15W + 8WD10BL; 8SBDGE-15W + 8WD12BL; 8SBDGE-15W + 8WD15BL; 8SBDGE-15W + 8WD18BL; 8SBDGE-15W + 8WD25BL; 8SBDGE-15W + 8WD30BL; 8SBDGE-15W + 8WD36BL; 8SBDGE-15W + 8WD50BL; 8SBDGE-15W + 8WD60BL; 
8SBDGE-15W + 8WD10BR; 8SBDGE-15W + 8WD12BR; 8SBDGE-15W + 8WD15BR; 8SBDGE-15W + 8WD18BR; 8SBDGE-15W + 8WD25BR; 8SBDGE-15W + 8WD30BR; 8SBDGE-15W + 8WD36BR; 8SBDGE-15W + 8WD50BR; 8SBDGE-15W + 8WD60BR; 
8SBDGE-15W + 8WD10BRL; 8SBDGE-15W + 8WD12BRL; 8SBDGE-15W + 8WD15BRL; 8SBDGE-15W + 8WD18BRL; 8SBDGE-15W + 8WD25BRL; 8SBDGE-15W + 8WD30BRL; 8SBDGE-15W + 8WD36BRL; 8SBDGE-15W + 8WD50BRL; 8SBDGE-15W + 8WD60BRL; 8XD10MW; ...

Thong ke