Tư vấn lắp đặt - kiểm tra chất lượng sản phẩm

Công tác kiểm tra thiết bị, vật tư theo hồ sơ

Công tác kiểm tra thiết bị, vật tư theo hồ sơ 06/10/2017

Đặc điểm của vật tư, thiết bị sử dụng để thi công hệ thống kỹ thuật tại Việt Nam rất đa dạng về mẫu mã, chủng loại, được cung cấp từ nhiều hãng khác nhau. Cơ sở sản xuất được đặt ở nhiều nước, vùng lãnh thổ có trình độ kỹ thuật, công nghệ rất khác nhau nên chất lượng sản phẩm cùng loại có sự khác biệt rất lớn.

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị

Dịch vụ tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị 06/10/2017

Để công trình xây dựng được thi công một cách có hiệu quả, đảm bảo tiến độ về mặt thời gian cũng như về chất lượng công trình, việc thi công phải được giám sát. Chủ thể (chủ đầu tư) có thẩm quyền giám sát, yêu cầu đối với việc giám sát và các nội dung giám sát thi công.

Thong ke