ÁP LỰC CHUẨN ĐỊNH CHUNG ÁP DỤNG 0.7MPA RC 1/4 "

Giá: Liên hệ

sản phẩm : 1000068464
Nhãn hiệu : SMC
Mã sản phẩm: G46-7-02-C
Nhà phân phối: Công ty LEOTECH
Liên hệ: 0914343087

Chi tiết sản phẩm

Pressure Gauge for General Purposes - SMC Pneumatic

Series/CAD

Size (O.D.)

Connection thread

Gx 

φ15,φ26,φ37.5,φ42.5,φ43,φ44

R1/8,1/4,M5
(Female thread)

Features

  • Available with a limit indicator and color zones.
Oil-free/External Parts Copper-free Pressure Gauge - SMC Pneumatic

Series/CAD

Size (O.D.)

Connection thread

G46E 

φ42.5

R1/8,1/4

Features

  • Oil-free, external parts copper-free
  • With limit indicator
Pressure Gauge for Clean Series (10-series) - SMC Pneumatic

Series/CAD

Size (O.D.)

Connection thread

G49 

φ44

R1/4

Features

  • For clean series (Series 10-).
Pressure Gauge for Clean Regulator  -  SMC Pneumatic

Series/CAD

Size (O.D.)

Connection thread

G46-x-x-SR A/B 

φ42.5

R1/8,1/4

Features

  • For clean regulators
  • With limit indicator
Pressure Gauge with Switch - SMC Pneumatic

Series/CAD

Size (O.D.)

Connection thread

GP46 

φ42.5

R1/8,1/4

Features

  • A pressure switch function has been added to the gauge.
Pressure Gauge for Vacuum  -  SMC Pneumatic

Thong ke