Taro cắt

Giá: Liên hệ

Chi tiết sản phẩm

 

 

 

Mã sản phẩm

Thông số kỹ thuật (mm)

 

 

 

lc

limit

Type

L

l

Ds

 

1

HAND TAP

HT 1.5P M3x0.5

1.5P

JIS2

1

46

18

4

 

2

HAND TAP

HT 1.5P M4x0.7

1.5P

JIs2

1

52

20

5

 

3

HAND TAP

HT 1.5P M5x0.8

1.5P

JIS2

1

60

22

5.5

 

4

HAND TAP

HT 1.5P M6x1

1.5P

JIS2

2

62

24

6

 

5

HAND TAP

HT 1.5P M8x1.25

1.5P

JIS2

3

70

30

6.2

 

6

HAND TAP

HT 1.5P M10x1.5

1.5P

JIS2

3

75

32

7

 

7

HAND TAP

HT 1.5P M12x1.75

1.5P

JIS2

3

82

38

8.5

 

8

HAND TAP

HT 1.5P M16x2

1.5P

JIS2

3

95

45

12.5

 

9

HAND TAP

HT 1.5P M24x3

1.5P

JIS2

3

120

58

19

 

10

HAND TAP

HT 5P M3x0.5

5P

JIS2

1

46

18

4

 

11

HAND TAP

HT 5P M4x0.7

5P

JIS2

1

52

20

5

 

12

HAND TAP

HT 5P M5x0.8

5P

JIS2

1

60

22

5.5

 

13

HAND TAP

HT 5P M6x1

5P

JIS2

2

62

24

6

 

14

HAND TAP

HT 5P M8x1.25

5P

JIS2

3

70

30

6.2

 

15

HAND TAP

HT 5P M10x1.25

5P

JIS2

3

75

32

7

 

16

HAND TAP

HT 5P M10x1.5

5P

JIS2

3

75

32

7

 

17

HAND TAP

HT 5P M12x1.75

5P

JIS2

3

82

38

8.5

 

18

HAND TAP

HT 5P M16x2

5P

JIS2

3

95

45

12.5

 

19

HAND TAP

HT 5P M20x2.5

5P

JIS2

3

105

50

15

 

20

HAND TAP

HT 5P M24x3

5P

JIS2

3

120

58

19

 

Thong ke